Занятия с деца

В „Пространство за общуване от сърце“ провеждаме представените по-долу работилници за деца, които имат различна насоченост (емпатия, ННК, творчество и игри), но заедно с това всяка една от тях предоставя възможност за свързващо общуване и приятелства.

„Свързване чрез емпатия“

Емпатичните ни срещи протичат в кръг, в който чрез упражнения, игри и споделяне се запознаваме с чувствата и нуждите си. Практикуването на емпатия по този начин предоставя на участниците възможност за развитие на тяхната емоционална грамотност и интелигентност от ранна детска възраст. Чрез участието си в нашите занятия децата разбират, че трудните чувства не са страшни, нито забранени, а напротив – те са техните най-добри приятели, защото идват с послание, което е много важно за тях и иска да бъде чуто. Практикуването на емпатия към себе си ги научава да свързват чувствата с потребностите си и да поемат отговорност за тях, вместо да живеят като жертва на другите хора и на събитията, от които биват засегнати. Поемането на отговорност за собствените им чувства и нужди ги научава да виждат възможности в трудните ситуации, вместо повод за отчаяние, и да намират решения. Така израстват като личности свързани със силата в себе си, уверени в себе си и способни да управляват живота си. Заедно с това, практикувайки в група, те развиват способността си да дават емпатия и на другите, което подпомага това да общуват и живеят по-свързани с хората около себе си.

„Общуване с уважение“

Занятията протичат в кръг, в който се обсъждат теми, по които всеки участник разполага с време, в което да сподели своето мнение, а другите имат да го изслушат с търпение и едва след това, редувайки се, да изкажат своето съгласие или несъгласие с него, както и да споделят на свой ред гледната си точка. В този процес от всеки се изисква търпение, уважение към личността на другия и приемане правото му да има различно мнение. В случай че от тези различия произлиза напрежение между страните, тогава се прилага и метода ННК. Целите на тези беседи са участниците в тях да изградят увереност в общуването си с другите и да се научат да го правят с уважение, търпение и приемане на различните мнения; да се види богатството от гледни точки, които може да има по една-единствена тема и заедно с това, всеки да бъде спокоен, че има право да мисли различно; и не на последно място по важност, в случай на сблъсък на гледни точки, да се научат да виждат свързващата красота на конфликта, вместо неговата добре позната разделяща сила. Чрез нагледното прилагане на метода ННК, децата се сдобиват с умението да виждат в конфликтите възможност да остават свързани помежду си, вместо враждуващи и разделени.

„Приказен свят“

В тези занятия се свързваме с магията на словото и неговата творческа сила. Правим го като: четем литературни произведения, които са ни вдъхновили; разказваме си вълнуващи лични истории – наши и на хора по света; споделяме своите представи и възприятия за заобикалящия ни свят и за явленията в него; развихряме въображението си чрез игри и упражнения, за да напишем свои – самостоятелни и общи – творби; илюстрираме истории и даже ги възпяваме. Целите на тези събирания са децата да открият, опознаят и развият забележителната творческа същност, която всички те притежават.

„Приятелски игри“

В тези срещи всички заедно играем в задружност, разбирателство и радост. Чрез съвместните си игри хората и животните подхранват близостта, доверието и връзката помежду си. Основна цел на тези наши занятия е да бъдат разтоварващи, да зареждат с положителни емоции, да бъдат свързващи и изграждащи отношения на подкрепа и приемане между всички участници в групата. Най-голяма радост ни носят игрите на двора, когато времето ни „приканва“ да играем там.

Желаете да се включите?